Näytä artikkeli

Luontoisedut 2018

Kategoria: Ajankohtaista kirjoittaja Actora

Asuntoetu Asuntoedun ja siihen sisältyvän lämmityksen raha-arvot ovat keskuslämmitysasunnoissa seuraavat: Alue Edun arvo euro/kk  Helsinki 1 282 € + 12,40€ neliömetriltä Helsinki 2 278 € + 11,30 € neliömetriltä Helsinki 3, …

Näytä artikkeli

Päivärahat 2017

Kategoria: Ajankohtaista kirjoittaja Actora

Päiväraha lasketaan matkavuorokausittain. Matkavuorokausi on 24 tuntia työmatkan alkamisesta tai edellisen matkavuorokauden päättymisestä. Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon …

Näytä artikkeli

Tärkeitä lukuja 2017

Kategoria: Ajankohtaista kirjoittaja Actora

 TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUT  2017 2016 17–67-vuotias työntekijä ja 18–67-vuotias yrittäjä TyEL-maksu  (v. 2017 käytetään vuoden 2015 palkkasummaa) % palkoista % palkoista alle 2 044 500 2 044 500 €–32 712 000 € Tilapäinen alennus vuonna 2016 yli 32 712 000 € …

Näytä artikkeli

Palkanmaksukulut – 2016

Kategoria: Ajankohtaista kirjoittaja Actora

Työeläkevakuutusmaksut Sosiaaliturvamaksu Palkansaajan ja yrittäjän sairasvakuutusmaksu Työttömyysvakuutusmaksut Työtapaturmavakuutus Ryhmähenkivakuutus  TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUT  2016 2015 18-67-vuotias työntekijä tai yrittäjä  TyEL-maksu  (v. 2016 käytetään vuoden 2014 palkkasummaa) % palkoista % palkoista –  alle 2 025 000 …

Näytä artikkeli

Päivärahat – 2016

Kategoria: Ajankohtaista kirjoittaja Actora

Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä (euro) yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00 kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden – …

Näytä artikkeli

KUITTIVALVONTAA MARRASKUUSSA

Kategoria: Ajankohtaista kirjoittaja Actora

Verohallinnon tiedote, 31.10.2014 Verohallinto, Poliisi ja Aluehallintoviranomainen tekevät jälleen marraskuussa kuittivalvontakäyntejä yrityksissä valtakunnallisesti. Käynneillä valvotaan kuitintarjoamisvelvollisuuden noudattamista, kuittien sisältöä sekä ohjataan yrittäjiä kuitintarjoamislakiin liittyvissä kysymyksissä. Jos kuitin jättää tarjoamatta tai …

Näytä artikkeli

Muutoksia arvonlisäverotuksessa 1.1.2013

Kategoria: Ajankohtaista kirjoittaja Actora

Eräät arvonlisäverolain säännökset muuttuvat vuoden 2013 alusta. Kaikkia arvonlisäverokantoja korotetaan yhdellä prosenttiyksiköllä. Lisäksi laskutusäännökset uudistuvat, arvonlisäveron minimikantoraja tavaran maahantuonnissa laskee, kuluttajalle pitkäaikaisesti vuokratun kulkuvälineen myyntimaa muuttuu ja ensiasteen muutoksenhakua koskevia …

Näytä artikkeli

Yrityksen perustamisen vaiheet

Kategoria: Ajankohtaista kirjoittaja Actora

Yrittäjäksi aikovalta edellytetään monipuolista osaamista, on tunnettava yrityksen toimiala, osattava tuotanto, markkinointi ja hallittava talousasioiden hoito. Myös yrityksen toimintaympäristön, markkinoiden ja kilpailijoiden tuntemus on tärkeää. Tärkeä voimavara on ammattitaito, joka …