Tärkeitä lukuja 2022

Kategoria: Ajankohtaista kirjoittaja Actora

Työntekijän eläkevakuutusmaksu (TyEL)

Työntekijä vakuutetaan TyEL:iin jos kuukausiansio on vähintään 62,88 €

Työnantajan TyEL-perusmaksu keskimäärin: Työntekijän osuus TyEL-maksusta:
Sopimustyönantaja 24,85 %

Tilapäistyönantaja 25,85 %

·         palkkasumma alle 2 169 000 euroa (v.2020)

·         sisältää palkansaajan osuuden

17–52-vuotias 7,15 %

53–62-vuotias 8,65 %

63–68-vuotias 7,15 %

Yrittäjän eläkevakuutusmaksu (YEL)

YEL-työtulon alaraja 8 261,71 € / v

YEL-työtulon yläraja 187 625 € / v

Yrittäjän työtulon alaraja työttömyysturvaan 13 573 € / v

18–52-vuotiaan yrittäjän YEL-maksu 24,10 %
53–62-vuotiaan yrittäjän YEL-maksu 25,60 %
63–67-vuotiaan vuotiaan yrittäjän YEL-maksu 24,10 %
Ensimmäisen kerran yrittäjäksi ryhtyvälle 22 % alennus 48 kk ajan
18–52-vuotiaan yrittäjän alennettu YEL-maksu 18,798 %
53–62-vuotiaan yrittäjän alennettu YEL-maksu 19,968 %
63 vuotta täyttäneen yrittäjän alennettu YEL-maksu 18,798 %

Työttömyysvakuutusmaksu

Työnantajan osuus Työntekijän osuus
palkkasumma ≥ 2 179 500 € 0,50 %

palkkasumma > 2 179 500 € 2,05 %

TyEL-vakuutettu osaomistaja* 0,50 %

Lisäksi yritys pidättää palkansaajan osuuden ja tilittää Työllisyysrahastolle

1,50 %

1,50 %

TyEL-vakuutettu osaomistaja* 0,74 %

* Osaomistaja on esimerkiksi osakeyhtiössä työskentelevä osakas, joka omistaa 1530 % tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa 3050 % osakeyhtiön osakkeista tai äänimäärästä.

Sairausvakuutus­maksu

Työnantajan sairausvakuutus­maksu Vakuutetun sairausvakuutus­maksu
1,34 %**

 

 

Työntekijän sairaanhoitomaksu 0,53 %

Työntekijän päivärahamaksu 1,18 %*

 

Ns. minipidätys 1,71 %

·         jos tulot alle 15 128 €/vuosi 0,53 %

* Jos palkka- ja työtulon yhteismäärä jää alle 15 128 €/vuosi, päivärahamaksu on 0,00 €/vuosi.

* Yrittäjän eläkelain mukaisesti vakuutettujen yrittäjien maksama lisärahoitusosuus on 0,14 % prosenttia.

** Ei-YEL/MYEL-vakuutetun yrittäjän omalta yhtiöltä, tai laskutuspalveluyritykseltä, saamasta palkasta ei ole vuodesta 2020 alkaen suoritettava työnantajan sairausvakuutusmaksua.

Muut työnantajan maksut

Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin 0,7 % palkoista, vaihtelee työn tapaturmariskin mukaan.

Ryhmähenkivakuutus keskimäärin 0,07 %

Lähde: Taloushallintoliitto