Luvut liiketoiminnan tukena

Tarjoamme asiantuntevaa palvelua yritysten liiketoiminnan tueksi. Yritystoiminnan kasvaessa tilitoimiston rooli ja osaaminen korostuu, sillä jo itse liiketoiminnan pyörittäminen syö yrittäjän resursseja ison määrän. Laskelmien ja raporttien avulla pystytään ennustamaan ja suunnittelemaan yrityksen taloutta ja näin ollen varmistamaan kontrolloitu kasvu.

Tarjoamamme sähköiset työkalut mahdollistavat reaaliaikaisen tiedon saannin ja näin ollen toimivat tukena liiketoiminnan kehittymisessä. Controller-palveluiden avulla varmistetaan yrityksesi taloudenhallinta ja liiketoiminnan halutunlainen kehitys.

  • kustannuspaikka- ja projektiseuranta
  • budjetointi
  • kassavirtalaskelmat
  • sisäisen raportoinnin kehittäminen
  • veroneuvonta ja verosuunnittelu
  • muut ennusteet ja laskelmat