Päivärahat 2019

Kategoria: Ajankohtaista kirjoittaja Actora

Päiväraha lasketaan matkavuorokausittain. Matkavuorokausi on 24 tuntia työmatkan alkamisesta tai edellisen matkavuorokauden päättymisestä.

Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan. Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 10,50 euroa.

Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä työmatkasta suoriteta päivärahaa, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 21,00 euroa.

Työmatkan kestosta riippuen päivärahan enimmäismäärät

Työmatkan kesto Päivärahan enimmäismäärä (euroa)
yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00
yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 42,00
kun matkaan käytetty aika ylittää
viimeisen täyden matkavuorokauden
– vähintään 2 tunnilla 19,00
– yli 6 tunnilla 42,00

Lähde: www.yrittajat.fi