View Post

Päivärahat 2017

In Ajankohtaista by Actora

Päiväraha lasketaan matkavuorokausittain. Matkavuorokausi on 24 tuntia työmatkan alkamisesta tai edellisen matkavuorokauden päättymisestä. Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon …

View Post

Tärkeitä lukuja 2017

In Ajankohtaista by Actora

 TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUT  2017 2016 17–67-vuotias työntekijä ja 18–67-vuotias yrittäjä TyEL-maksu  (v. 2017 käytetään vuoden 2015 palkkasummaa) % palkoista % palkoista alle 2 044 500 2 044 500 €–32 712 000 € Tilapäinen alennus vuonna 2016 yli 32 712 000 € …

View Post

Palkanmaksukulut – 2016

In Ajankohtaista by Actora

Työeläkevakuutusmaksut Sosiaaliturvamaksu Palkansaajan ja yrittäjän sairasvakuutusmaksu Työttömyysvakuutusmaksut Työtapaturmavakuutus Ryhmähenkivakuutus  TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUT  2016 2015 18-67-vuotias työntekijä tai yrittäjä  TyEL-maksu  (v. 2016 käytetään vuoden 2014 palkkasummaa) % palkoista % palkoista –  alle 2 025 000 …

View Post

Päivärahat – 2016

In Ajankohtaista by Actora

Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä (euro) yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00 kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden – …

View Post

KUITTIVALVONTAA MARRASKUUSSA

In Ajankohtaista by Actora

Verohallinnon tiedote, 31.10.2014 Verohallinto, Poliisi ja Aluehallintoviranomainen tekevät jälleen marraskuussa kuittivalvontakäyntejä yrityksissä valtakunnallisesti. Käynneillä valvotaan kuitintarjoamisvelvollisuuden noudattamista, kuittien sisältöä sekä ohjataan yrittäjiä kuitintarjoamislakiin liittyvissä kysymyksissä. Jos kuitin jättää tarjoamatta tai …

View Post

Muutoksia arvonlisäverotuksessa 1.1.2013

In Ajankohtaista by Actora

Eräät arvonlisäverolain säännökset muuttuvat vuoden 2013 alusta. Kaikkia arvonlisäverokantoja korotetaan yhdellä prosenttiyksiköllä. Lisäksi laskutusäännökset uudistuvat, arvonlisäveron minimikantoraja tavaran maahantuonnissa laskee, kuluttajalle pitkäaikaisesti vuokratun kulkuvälineen myyntimaa muuttuu ja ensiasteen muutoksenhakua koskevia …

View Post

Yrityksen perustamisen vaiheet

In Ajankohtaista by Actora

Yrittäjäksi aikovalta edellytetään monipuolista osaamista, on tunnettava yrityksen toimiala, osattava tuotanto, markkinointi ja hallittava talousasioiden hoito. Myös yrityksen toimintaympäristön, markkinoiden ja kilpailijoiden tuntemus on tärkeää. Tärkeä voimavara on ammattitaito, joka …