Tärkeitä lukuja 2021

Kategoria: Ajankohtaista kirjoittaja Actora

 TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUT  2021 2020
17–67-vuotias työntekijä ja 18–67-vuotias yrittäjä
TyEL-maksu 

(v. 2021 käytetään vuoden 2019 palkkasummaa)

% palkoista % palkoista
 • alle 2 125 500 euroa
 • Maksua alentavat mahdollinen asiakashyvitys ja hoitokustannusalennus. Lisäksi, jos työnantajan palkkasumma vuonna 2019 on ollut vähintään 2 125 500 euroa, vakuutusmaksuun vaikuttavat maksuluokan mukainen työkyvyttömyysmaksu ja maksutappio-osan alennus.
24,8 % 25,3 %
Työntekijän osuus
Työntekijän osuus sisältyy kokonaismaksuun. Työnantaja pidättää maksun palkasta.

Vuosina 2017-2025 siirtymäsäännöksen vuoksi 53–62-vuotiailta peritään 1,5 prosenttiyksikköä​ suurempi maksu. Heille kertyy samalta ajalta eläkettä 1,7 prosenttia 1,5 prosentin sijaan.

 • työntekijän osuus, 17–52-vuotiaat
 • 53–62-vuotiaat (siirtymäsäännös 2017–2025)
 • ​63–67-vuotiaat
7,15 %

8,65 %

7,15 %

7,15 %

8,65 %

7,15 %

Tilapäinen työnantaja
Ei vakinaisesti työntekijöitä ja palkkasumma alle 8 790 €/6 kk 24,8 % 25,3 %
TYEL-ansion alaraja 61,37 €/kk 60,57 €/kk
 YEL-maksu
 • 18–52 vuotiaat
 • 53–62 vuotiaat* (siirtymäsäännös vuonna 2017-2025)
 • 63–67 vuotiaat
24,10 %

25,60 %

24,10 %

24,10%

25,60 %

24,10 %

​Vuosina 2017-2025 siirtymäsäännöksen vuoksi 53–62-vuotiailta peritään 1,5 prosenttiyksikköä suurempi maksu. Heille kertyy samalta ajalta eläkettä 1,7 prosenttia 1,5 prosentin sijaan. YEL-maksu muuttuu seuraavan vuoden alusta siitä, kun yrittäjä täyttää 53 vuotta tai 63 vuotta.
Aloittava yrittäjä
 • 18–52 vuotiaat
 • 53–62 vuotiaat (siirtymäsäännös vuonna 2017-2025)*
 • 63–67-vuotiaat
 

 

18,798 %

19,968 %

18,798 %

 

 

18,798 %

19,968 %

18,798 %

* Yli 53-vuotiaan yrittäjän maksuprosentti tulee voimaan 53-vuotispäivää seuraavan vuoden alusta ja jatkuu sen kalenterivuoden loppuun, jona yrittäjä täyttää 63 vuotta.
YEL-työtulon alaraja 8 063,57 € 7 958,99 €
YEL-työtulon yläraja 183 125  € 180 750,00 €
Työttömyysturva: oikeus Kelan peruspäivärahaan 13 247  €/v 13 076 €/v
Yrittäjä voi liittyä työttömyyskassan jäseneksi 13 247  €/v 13 076 €/v
Yksityisen työnantajan sairausvakuutusmaksu 2021 2020
Työantajan sairausvakuutusmaksu (työnantajan sava-maksu) maksetaan Verohallinnolle yhdessä muiden oma-aloitteisten verojen kanssa. Työnantajan sairausvakuutusmaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista. 1,53 % 1,34 %
PALKANSAAJAN JA YRITTÄJÄN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu 2021 2020
palkansaajat % palkasta 1,36 % 1,18 %
yrittäjät % työtulosta* 1,55 % 1,33 %
etuudensaajat (eläke- ja etuustulo)** 1,65 % 1,65 %
Jos palkka- tai työtulon yhteismäärä vähintään 14 766 euroa.
TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT
17–64-vuotiaasta
1,40 % 1,25 %
Yhteensä
Yhteensä
Työnantajan
osuus
Työntekijän
osuus
2021 2020 2021 2020 2021 2020
2 169 000 euron palkkasummaan asti 1,90 % 1,70 % 0,50 % 0,45 % 1,40 % 1,25 %
2 169 000 euroa ylittävältä osalta 3,30 % 2,95 % 1,90 % 1,70 % 1,40 % 1,25 %
TyEL-vakuutetun osaomistajan palkkasummasta
YEL-vakuuttamisvelvollisilta ei peritä
1,15 % 1,10 % 0,50 % 0,45 % 0,65 % 0,65 %
TYÖTAPATURMAVAKUUTUSMAKSU 2021 2020
Pakollinen kun kalenterivuoden aikana työntekijöille maksettujen palkkojen yhteissumma on 1 300 euroa (keskimäärin).  0,70 % 0,70 %
RYHMÄHENKIVAKUUTUSMAKSU 2021 2020
Tapaturmavakuutusyhtiö perii tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Maksut vaihtelevat yhtiöittäin (keskimäärin). 0,07 % 0,07 %

Lähde: www.yrittajat.fi