Tärkeitä lukuja 2023

Kategoria: Ajankohtaista kirjoittaja Actora

Sairausvakuutusmaksut

Työnantajan sairausvakuutusmaksu Vakuutetun sairausvakuutusmaksu
 1,53 %** Työntekijän sairaanhoitomaksu 0,60 %
Työntekijän päivärahamaksu 1,36 %*

Niin sanottu minipidätys 1,96 %
tai, jos tulot alle 15 703 euroa vuodessa, silloin 0,60 %

* Jos palkka-​ ja työtulon yhteismäärä jää alle 15 703 euroa vuodessa, päivärahamaksua ei peritä.

* Yrittäjän eläkelain mukaisesti vakuutettujen yrittäjien maksama lisärahoitusosuus on 0,23 %.

** Ei-​YEL/MYEL-​vakuuttamisvelvollisen yrittäjän omalta yhtiöltä tai laskutuspalveluyritykseltä saamasta palkasta ei tarvitse suorittaa työnantajan sairausvakuutusmaksua.

Työntekijän eläkevakuutusmaksu (TyEL)

Työnantajan TyEL-​maksu Työntekijän osuus TyEL-​maksusta
Sopimustyönantaja keskimäärin 24,84 %
Tilapäistyönantaja 26,20 %

Sisältää palkansaajalta perittävän osuuden

17–52-​vuotias 7,15 %
53–62-​vuotias 8,65 %
63– -​vuotias 7,15 %

TyEL-​vakuuttamisvelvollisuuden ikärajaan asti
vuonna 1957 tai aikaisemmin syntyneillä 68 vuotta,
vuonna 1958–1961 syntyneillä 69 vuotta ja
vuonna 1962 tai myöhemmin syntyneillä 70 vuotta

Huomaa, että TyEL-​maksuissa on vuodesta 2023 alkaen eläkevakuutusyhtiökohtaisia eroja, kun eläkeyhtiöiden liikekulujen vaikutus (=tehokkuus) eli hoitokustannusosuus huomioidaan kuukausittain maksettavassa vakuutusmaksuissa. Aiemmin hoitokustannus on huomioitu seuraavan vuoden keväällä asiakashyvityksen yhteydessä, asiakashyvitykset perustuvat jatkossa vain työeläkeyhtiön vakavaraisuuteen. Eläkevakuutusyhtiöissä on myös eri asiakasryhmiä, joiden vakuutusmaksuprosentit vaihtelevat.

Työntekijä vakuutetaan TyEL:iin jos kuukausiansio on vähintään 65,26 euroa.

Yrittäjän eläkevakuutusmaksu (YEL)

YEL-​työtulon alaraja on 8 575,45 euroa vuodessa

YEL-​työtulon yläraja on 194 750 euroa vuodessa

Yrittäjän työtulon alaraja, joka oikeuttaa työttömyysturvaan on 14 088 euroa vuodessa

18–52-​vuotiaan yrittäjän YEL-​maksu 24,10 %
53–62-​vuotiaan yrittäjän YEL-​maksu 25,60 %
63–67-​vuotiaan vuotiaan yrittäjän YEL-​maksu 24,10 %

Aloittava yrittäjä, joka ottaa YEL-​vakuutuksen ensi kertaa, saa YEL-​vakuutusmaksuihin 22 prosentin alennuksen 48 kuukauden ajan (alennus on hyödynnettävissä enintään kahdessa aloittavassa yritystoiminnassa). 

Työttömyysvakuutusmaksu

Työnantajan osuus Työntekijän osuus
palkkasumma ≥ 2 251 500 euroa vuodessa, 0,50 %
palkkasumma > 2 251 500 € 2,05 %
Lisäksi yritys pidättää palkansaajan osuuden ja tilittää osuuden Työllisyysrahastolle
1,50 %
1,50 %
TyEL-​vakuutettu osaomistaja* 0,74 %

* Osaomistaja on esimerkiksi osakeyhtiössä työskentelevä osakas, joka omistaa 15–30 prosenttia tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa 30–50 prosenttia osakeyhtiön osakkeista tai äänimäärästä.

Muut työnantajan maksut

Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin 0,7 prosenttia palkoista, vaihtelee työn tapaturmariskin mukaan

Ryhmähenkivakuutus keskimäärin 0,07 prosenttia.

Lähde: Taloushallintoliitto