Päivärahat 2023

Kategoria: Ajankohtaista kirjoittaja Actora

Työmatkan kestoaika Kotimaan verovapaan päivärahan enimmäismäärä
yli 6 tuntia (osapäiväraha) 22 €
yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 48 €
kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden
– vähintään 2 tunnilla 22 €
– yli 6 tunnilla 48 €

Työnantaja voi maksaa työmatkan ajalta päivärahaa, jos matkakohde on yli 15 kilometrin päässä joko asunnostasi tai varsinaisesta työpaikastasi.

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, kotimaan päivärahan enimmäismäärä on puolet 1 momentin mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.

Lähde: veronmaksajat.fi