Yrityksen perustamisen vaiheet

Kategoria: Ajankohtaista kirjoittaja Actora

Yrittäjäksi aikovalta edellytetään monipuolista osaamista, on tunnettava yrityksen toimiala, osattava tuotanto, markkinointi ja hallittava talousasioiden hoito. Myös yrityksen toimintaympäristön, markkinoiden ja kilpailijoiden tuntemus on tärkeää.

Tärkeä voimavara on ammattitaito, joka muodostuu koulutuksen ja kokemuksen kautta. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse osata, ammattitaitoa voi myös ostaa ulkopuolelta.

Yritysidea

Jokainen yritys tarvitsee toimintansa perustaksi kantavan toiminta-ajatuksen. Hyvä yritysidea ja sen pohjalta rakennettu toimiva liikeidea yhdistettynä osaavaan yrittäjään luovat yritystoiminnan onnistumisen edellytykset.

Markkinoilla kilpailu on kovaa ja useilla aloilla on ylitarjontaa. Yritysideaan perustuvan tuotteen on oltava kilpailijoiden tuotteita parempi, tuottavampi ja omaperäisempi. Kansainvälistyminen lisää kilpailua, mutta toisaalta tuo myös uusia mahdollisuuksia.

Jos sinulla on liikeidea, se on hyvä pukea liiketoimintasuunnitelmaksi, jossa arvioidaan suunnitellun liiketoiminnan kannattavuutta ja menestymismahdollisuuksia.

Suunnittelu

Menestyvä yritystoiminta perustuu huolelliseen suunnitteluun, jolla voidaan vähentää huomattavasti yritystoimintaan liittyviä riskejä. Suunnittelun on katettava koko yritystoiminta.

Yrityksen perustamisen vaiheet:

  1. Oma halu ja tahto aloittaa yritystoiminta.
  2. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen. Liiketoimintasuunnitelman laatimiseen saa apua mm. Uusyrityskeskuksista ja ELY-keskuksista.
  3. Yritysmuodon valinta (toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta).
  4. Yritystoiminnan luvanvaraisuuden selvittäminen. Luvanvaraista elinkeinotoimintaa ovat mm. sairaankuljetus, vartiointi- ja taksitoiminta. Lupaviranomaisia ovat kaupungit, kunnat, lääninhallitukset
  5. Perustamisilmoitus yritystietojärjestelmään.
  6. Perustamisilmoituksella voidaan ilmoittautua myös kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvolliseksi, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin.
  7. Kirjanpidon järjestäminen ja tarvittavien vakuutusten ottaminen. 

Lähde ja kuvat: yrittajat.fi