Tärkeitä lukuja 2018

Kategoria: Ajankohtaista kirjoittaja Actora

 TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUT  2018 2017
17–67-vuotias työntekijä ja 18–67-vuotias yrittäjä
TyEL-maksu 

(v. 2018 käytetään vuoden 2016 palkkasummaa)

% palkoista % palkoista
 • alle 2 059 500
 • Maksua alentavat mahdollinen asiakashyvitys ja hoitokustannusalennus. Lisäksi, jos työnantajan palkkasumma vuonna 2016 on ollut vähintään 2 059 500 euroa, vakuutusmaksuun vaikuttavat maksuluokan mukainen työkyvyttömyysmaksu ja maksutappio-osan alennus.
25,3 %

 

25,1%

 

Työntekijän osuus
Työntekijän osuus sisältyy kokonaismaksuun. Työnantaja pidättää maksun palkasta.

Vuosina 2017-2025 siirtymäsäännöksen vuoksi 53–62-vuotiailta peritään 1,5 prosenttiyksikköä​ suurempi maksu. Heille kertyy samalta ajalta eläkettä 1,7 prosenttia 1,5 prosentin sijaan.

 • työntekijän osuus, 17–52-vuotiaat
 • 53–62-vuotiaat (siirtymäsäännös 2017-2025)
 • ​63–67-vuotiaat
6,35 %

7,85 %

6,35 %

6,15 %
7,65 %​6,15 %
Tilapäinen työnantaja
Ei vakinaisesti työntekijöitä ja palkkasumma alle 8 346 €/6 kk. 25,3 % 25,1%
TYEL-ansion alaraja 58,27 €/kk 58,19 €/kk
 YEL-maksu
 • 18–52 vuotiaat
 • 53–62 vuotiaat*  (siirtymäsäännös vuonna 2017-2025)
 • 63-67 vuotiaat
24,10 %

25,60 %

24,10 %

24,10 %

25,60 %

24,10 %

​Vuosina 2017-2025 siirtymäsäännöksen vuoksi 53–62-vuotiailta peritään 1,5 prosenttiyksikköä suurempi maksu. Heille kertyy samalta ajalta eläkettä 1,7 prosenttia 1,5 prosentin sijaan. YEL-maksu muuttuu seuraavan vuoden alusta siitä, kun yrittäjä täyttää 53 vuotta tai 63 vuotta.
Aloittava yrittäjä
 • 18–52 vuotiaat
 • 53–62 vuotiaat  (siirtymäsäännös vuonna 2017-2025)*
 • 63-67-vuotiaat
18,80 %

19,70 %

18,80 %

18,798%

19,968%

18,798 %

* Yli 53-vuotiaan yrittäjän maksuprosentti tulee voimaan 53-vuotispäivää seuraavan vuoden alusta ja jatkuu sen kalenterivuoden loppuun, jona yrittäjä täyttää 63 vuotta.
YEL-työtulon alaraja 7 656,26 €/v 7 645,25 €/v
YEL-työtulon yläraja  173 875 €/v 173 625,00 €/v
Työttömyysturva: oikeus Kelan peruspäivärahaan  12 576,00 €/v 12 564,00 €/v
Yrittäjä voi liittyä työttömyyskassan jäseneksi  12 576,00 €/v 12 564,00 €/v
MYEL-maksu
 • alle 53-vuotias
 • 53 iän täyttämisestä seuraavan vuoden alusta
 • alle 53-vuotias
 • 53-vuoden iän täyttämistä seuraavan vuoden alusta
13,0140 %

13,8240 %*

24,10 %

25,60 %

13,0140 %

13,8240 %

24,10 %

25,60 %

Maksuprosentti nousee liukuvasti työtulovälillä 26 821,42—42 148,29 € välillä.

* Vuodesta 2017 lähtien korotetun maksun piirissä ovat 53-62-vuotiaat.

Yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksu 2018 2017
Sotu-maksu (=työnantajan sairausvakuutusmaksu) maksetaan Verohallinnolle yhdessä muiden oma-aloitteisten verojen kanssa. Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista. 0,86 % 1,08 %
PALKANSAAJAN JA YRITTÄJÄN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu 2018 2017
palkansaajat % palkasta 1,53 %* 1,58 %
yrittäjät % työtulosta 1,70 %* 1,64 %
etuudensaajat (eläke- ja etuustulo) 1,53 % 1,45 %
Jos palkka- tai työtulon yhteismääärä vähintään 14 020 euroa.
TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT 17–64-vuotiaasta 1,90 % 1,60 %

Yhteensä
Yhteensä
työnantajan
osuus
työntekijän
osuus
2018 2017 2018 2017 2018 2017
2 083 500 euron palkkasummaan asti 2,55 % 2,4% 0,65 % 0,80 % 1,90 % 1,60 %
2 083 500 euroa ylittävältä osalta 4,5 % 4,9 % 2,60 % 3,30 % 1,90 % 1,60 %
TyEL-vakuutetun osaomistajan palkkasummasta
YEL-vakuuttamisvelvollisilta ei peritä
1,57 % 1,5% 0,65 % 0,80% 0,92 % 0,70 %
TYÖTAPATURMAVAKUUTUSMAKSU 2018 2017
Pakollinen kun kalenterivuoden aikana työntekijöillä maksettujen palkkoja yhteissumma on 1 200 euroa (keskimäärin). 0,80 % 0,80 %
RYHMÄHENKIVAKUUTUSMAKSU 2018 2017
Tapaturmavakuutusyhtiö perii tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Maksut vaihtelevat yhtiöittäin (keskimäärin). 0,07 % 0,07 %

Lähde: www.yrittajat.fi