Tärkeitä lukuja 2017

Kategoria: Ajankohtaista kirjoittaja Actora

 TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUT  2017 2016
17–67-vuotias työntekijä ja 18–67-vuotias yrittäjä
TyEL-maksu 

(v. 2017 käytetään vuoden 2015 palkkasummaa)

% palkoista % palkoista
 • alle 2 044 500
 • 2 044 500 €–32 712 000 €
  • Tilapäinen alennus vuonna 2016
 • yli 32 712 000 €
  • Tilapäinen alennus vuonna 2016
 • Keskimääräinen työeläkemaksu on 24,4 %.
25,1%

25,1%

25,1%

24,6%

25,1%

-0,5% — -0,25%

25,1%

-0,25%

Työntekijän osuus
Työnantaja pidättää vakuutusmaksun työntekijän palkasta ja maksaa sekä työnantajan että työntekijän maksun.
 • työntekijän osuus, 17–52-vuotiaat ja yli 62-vuotiaat
 • työntekijän osuus, 53–62-vuotiaat
6,15%
7,65%
5,7% (18-52 v)
7,2% (yli 53 v)
Kun palkkasumma vuonna 2015 on yli 2 044 500 €, maksuun vaikuttavat myös yrityksen omat työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeet.
Tilapäinen työnantaja
Ei vakinaisesti työntekijöitä ja palkkasumma alle 8 334 €/6 kk. 25,1% 25,1
TYEL-ansion alaraja 58,19 €/kk 57,51 €/kk
 YEL-maksu
 • 18–52 vuotiaat ja yli 62 vuotiaat
 • 53–62 vuotiaat *
24,1%

25,6%

23,60% (18-52 v)

25,10% (yli 53 v)

Aloittava yrittäjä
 • 18–52 vuotiaat ja yli 62 vuotiaat
 • 53–62 vuotiaat*
18,798%

19,968%

18,408% (18-52 v)

19,578% (yli 53 v)

* Yli 53-vuotiaan yrittäjän maksuprosentti tulee voimaan 53-vuotispäivää seuraavan vuoden alusta ja jatkuu sen kalenterivuoden loppuun, jona yrittäjä täyttää 63 vuotta.
YEL-työtulon alaraja 7 645,25 €/v 7 557,19 €/v
YEL-työtulon yläraja  173 625,00 171 625,00 €/v
Työttömyysturva: oikeus Kelan peruspäivärahaan  12 564,00 12 420,00 €/v
Yrittäjä voi liittyä työttömyyskassan jäseneksi  12 564,00 12 420,00 €/v
MYEL-maksu
Maatalousyrittäjän MYEL-maksu, jos työtulo on alle 26 783,03 €/v.

 • alle 53-vuotias
 • 53 iän täyttämisestä seuraavan vuoden alusta
 

13,0140%

13,8240%

 

12,744%

13,554%

Maksuprosentti nousee liukuvasti työtulovälillä 26 783,03–42 087,69€
42 087,69 €/v ylittävän työtulon osalta maksu on

 • alle 53-vuotias
 • 53 iän täyttämisestä seuraavan vuoden alusta
 

24,10%
25,60%

 

23,6%

25,1%

*Korotetun maksun piirissä olivat vuoteen 2016 asti 53 vuotta täyttäneet. Vuodesta 2017 lähtien korotetun maksun piirissä ovat 53-62-vuotiaat.
Yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksu 2017 2016
Sotu-maksu (=työnantajan sairausvakuutusmaksu) maksetaan Verohallinnolle yhdessä muiden oma-aloitteisten verojen kanssa. Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista. 1,08% 2,12%
PALKANSAAJAN JA YRITTÄJÄN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu 2017 2016
palkansaajat % palkasta 1,58%* 2,12%
yrittäjät % työtulosta 1,64%* 2,25%
etuudensaajat (eläke- ja etuustulo) 1,45% 1,47%
* Jos palkka- tai työtulon yhteismääärä vähintään 14.000 euroa.
TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT 17–64-vuotiaasta 1,60% 1,15%

Yhteensä
Yhteensä
työn-antajan
osuus
työn-

tekijän
osuus

2017 2016 2017 2016 2017 2016
2 059 500 euron palkkasummaan asti 2,4% 2,15% 0,80% 1,00% 1,60% 1,15%
2 059 500 euroa ylittävältä osalta 4,9% 5,05% 3,30% 3,90% 1,60% 1,15%
TyEL-vakuutetun osaomistajan palkkasummasta
YEL-vakuuttamisvelvollisilta ei peritä
1,5% 1,46% 0,80% 1,00% 0,70% 0,46%
TYÖTAPATURMAVAKUUTUSMAKSU 2017 2016
Pakollinen kun kalenterivuoden aikana työntekijöillä maksettujen palkkoja yhteissumma on 1.200 euroa (keskimäärin). 0,80% 0,90%
RYHMÄHENKIVAKUUTUSMAKSU 2017 2016
Tapaturmavakuutusyhtiö perii tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Maksut vaihtelevat yhtiöittäin (keskimäärin). 0,07% 0,07%

Lähde www.yrittäjät.fi – Tärkeitä lukuja 2017