Palkanmaksukulut – 2016

Kategoria: Ajankohtaista kirjoittaja Actora


 TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUT  2016 2015
18-67-vuotias työntekijä tai yrittäjä
 TyEL-maksu  (v. 2016 käytetään vuoden 2014 palkkasummaa) % palkoista % palkoista
–  alle 2 025 000 24,6 % 24,7 %
– 2 025 000 € – 32 400 000 € 25,1 % 24,55 %
Tilapäinen alennus vuonna 2016 -0,5 % — -0,25 %
– yli 32 400 000 € 25,1 % 24,52 %
Tilapäinen alennus vuonna 2016 -0,25 %
Keskimääräinen työeläkemaksu on 24 %.
Työntekijän osuus
Työnantaja pidättää vakuutusmaksun työntekijän palkasta ja maksaa sekä työnantajan että työntekijän maksun.
– työntekijän osuus, alle 53-vuotiaat
– työntekijän osuus, 53 vuotta täyttäneet
5,7 %
7,2 %
5,7 %
7,2 %
Kun palkkasumma on yli 2 025 000 €, maksuun vaikuttavat myös yrityksen omat työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeet.

Tilapäinen työnantaja
Ei vakinaisesti työntekijöitä ja palkkasumma alle 8 238 €/ 6 kk 25,1 % 24,7 %

TYEL-ansion alaraja 57,51 €/kk 57,10 €/kk
 YEL-maksu
– alle 53-vuotiaat 23,60% 23,70 %
– 53 vuotta täyttäneet 25,10 % 25,20 %
Aloittava yrittäjä, 22 %:n alennus (vakuutus alkanut 2013 tai myöhemmin)
– alle 53-vuotiaat 18,408 % 18,486 %
– 53 vuotta täyttäneet 19,578 % 19,656 %
Yritystoiminnan ensimmäisen kerran aloittavalle yrittäjälle 25%:n alennus 48 kuukauden ajan
(vakuutus alkanut ennen vuotta 2013).
– alle 53-vuotiaat 17,700 % 17,775 %
– 53 vuotta täyttäneet 18,825 % 18,900 %

YEL-työtulon alaraja 7 557,19€/v 7 502,14 €/v
YEL-työtulon yläraja 171 625,00 €/v 170 375 €/v
YEL-työtulon vähimmäismäärä osa-aikaeläkkeen saamiseksi 15 114,37 €/v 15 004,29 €/v
Työttömyysturva: oikeus Kelan peruspäivärahaan 12 420,00€/v 12 325,55 €/v
Yrittäjä voi liittyä työttömyyskassan jäseneksi 12 420,00 €/v 12 325,55 €/v

MYEL-maksu
Maatalousyrittäjän MYEL-maksu, jos työtulo on alle 26 281,69 €/v.
-alle 53-vuotiaat 12,744 % 12,798 %
-53 vuotta täyttäneet 13,554 % 13,608 %
Maksuprosentti nousee liukuvasti työtulovälillä 26 474,52 – 41 602,87 €
41 602,87 €/v ylittävän työtulon osalta maksu on
– alle 53-vuotiaat 23,6 % 23,7 %
– 53 vuotta täyttäneet 25,1 % 25,2 %

SOSIAALITURVAMAKSU 16-67 vuotiaasta
Yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksu 2016 2015
Sotu-maksu (=työnantajan sairausvakuutusmaksu) maksetaan Verohallinnolle
yhdessä muiden oma-aloitteisten verojen kanssa. Työnantajan
sosiaaliturvamaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta
täyttäneelle maksetuista palkoista.
2,12 % 2,08 %

PALKANSAAJAN JA YRITTÄJÄN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu 2016 2015
palkansaajat % palkasta

päivärahamaksu 0,82 % + sairaanhoitomaksu 1,30%

 

2,12 %

 

2,10 %

yrittäjät % työtulosta
päivärahamaksu 0,82 % + sairaanhoitomaksu 1,30%+ lisärahoitusosuus 0,13 %
 

2,25 %

 

2,23 %

etuudensaajat (eläke- ja etuustulo) 1,49 % 1,49 %

Maksu sisältyy ennakonpidätysprosenttiin, sitä ei pidätetä erikseen palkasta.


TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT 17-64-vuotiaasta
Työttömyysvakuutusmaksujen neuvonta, perintä ja valvonta keskitetään kaikki Työttömyysvakuutusrahastoon.
Maksua ei peritä alle 17-vuotiaista eikä yli 65-vuotiaista työntekijöistä.
 Työntekijästä maksettava maksu
Yhteensä Yhteensä työnantajan osuus työntekijän osuus
2016 2015 2016 2015 2016 2015
2 044 500 euron palkkasummaan asti 2,15 % 1,45 % 1,00 % 0,80 %  1,15 % 0,65 %
2 044 500 euroa ylittävältä osalta 5,05 % 3,80 % 3,90 % 3,15 % 1,15 % 0,65%
TyEL-vakuuten osaomistajan palkkasummasta
YEL-vakuuttamisvelvollisilta ei peritä
1,46 % 1,04 % 1,00 % 0,80% 0,46 % 0,24 %

TYÖTAPATURMAVAKUUTUSMAKSU 2016 2015
2015: Työtapaturmavakuutusmaksu määräytyy palkkojen ja työn vaarallisuuden mukaan (arvioitu vaihteluväli).
Tapaturmavakuuttamisvelvollisuudesta ovat vapaat sellaiset pientyönantajat, joiden kalenterivuoden aikana teettämien työpäivien lukumäärä on yhteensä enintään 12.2016: Tapaturmavakuuttamisvelvollisuudesta ovat vapaat sellaiset työnantajat, joiden kalenterivuoden aikana työntekijöille maksamien palkkojen yhteissumma on enintään 1200 euroa.YEL-yrittäjä ei ole tapaturmavakuuttamisvelvollinen.
0,90 0,90

RYHMÄHENKIVAKUUTUSMAKSU 2016 2015
Tapaturmavakuutusyhtiö perii tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Maksut vaihtelevat yhtiöittäin (keskimäärin). 0,07 % 0,067 %

Katso myös:

Lähde: Tärkeitä lukuja 2016 – Yrittäjät.fi