Kilometrikorvaukset 2018

Kategoria: Ajankohtaista kirjoittaja Actora

Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten korvausten enimmäismäärät ovat:

 

Kulkuneuvo  Korvauksen enimmäismäärä
Auto 42 senttiä kilometriltä, jota korotetaan

• 7 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä

• 11 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä

• 21 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä

• 3 senttiä kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri

• 3 senttiä kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa

• 9 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta

Moottorivene, enintään 50 hv

Moottorivene, yli 50 hv

Moottorikelkka

Mönkijä

Moottoripyörä

Mopo

Muu kulkuneuvo

74 senttiä kilometriltä

107 senttiä kilometriltä

102 senttiä kilometriltä

96 senttiä kilometriltä

32 senttiä kilometriltä

17 senttiä kilometriltä

10 senttiä  kilometriltä

Jos palkansaajan omistamassa tai hallitsemassa kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asiana, korotetaan korvausten enimmäismääriä 3 senttiä kilometriltä kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden.

Kustannusten korvaus auton käyttöedussa

Jos palkansaaja, jolla on Verohallinnon luontoisetujen laskentaperusteita koskevassa päätöksessä tarkoitettu auton käyttöetu, käyttää tällaista autoa työmatkan suorittamiseen ja maksaa itse tästä matkasta aiheutuvat polttoainekulut, hänelle korvattavien polttoainekulujen enimmäismäärä on 10 senttiä kilometriltä.

Lähde: www.yrittajat.fi