Tärkeitä lukuja 2019

Kategoria: Ajankohtaista kirjoittaja Actora

 TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUT  2019 2018
17–67-vuotias työntekijä ja 18–67-vuotias yrittäjä
TyEL-maksu 

(v. 2019 käytetään vuoden 2017 palkkasummaa)

% palkoista % palkoista
 • alle 2 083 500
 • Maksua alentavat mahdollinen asiakashyvitys ja hoitokustannusalennus. Lisäksi, jos työnantajan palkkasumma vuonna 2017 on ollut vähintään 2 083 500 euroa, vakuutusmaksuun vaikuttavat maksuluokan mukainen työkyvyttömyysmaksu ja maksutappio-osan alennus.
25,2 %

 

25,3 %

 

Työntekijän osuus
Työntekijän osuus sisältyy kokonaismaksuun. Työnantaja pidättää maksun palkasta.

Vuosina 2017-2025 siirtymäsäännöksen vuoksi 53–62-vuotiailta peritään 1,5 prosenttiyksikköä​ suurempi maksu. Heille kertyy samalta ajalta eläkettä 1,7 prosenttia 1,5 prosentin sijaan.

 • työntekijän osuus, 17–52-vuotiaat
 • 53–62-vuotiaat (siirtymäsäännös 2017-2025)
 • ​63–67-vuotiaat
6,75 %

8,25 %

6,75 %

6,35 %

7,85 %

6,35 %

Tilapäinen työnantaja
Ei vakinaisesti työntekijöitä ja palkkasumma alle 8 502 €/6 kk. 25,2 % 25,3 %
TYEL-ansion alaraja 59,36 €/kk 58,27 €/kk
 YEL-maksu
 • 18–52 vuotiaat
 • 53–62 vuotiaat* (siirtymäsäännös vuonna 2017-2025)
 • 63-67 vuotiaat
24,10 %

25,60 %

24,10 %

24,10 %

25,60 %

24,10 %

​Vuosina 2017-2025 siirtymäsäännöksen vuoksi 53–62-vuotiailta peritään 1,5 prosenttiyksikköä suurempi maksu. Heille kertyy samalta ajalta eläkettä 1,7 prosenttia 1,5 prosentin sijaan. YEL-maksu muuttuu seuraavan vuoden alusta siitä, kun yrittäjä täyttää 53 vuotta tai 63 vuotta.
Aloittava yrittäjä
 • 18–52 vuotiaat
 • 53–62 vuotiaat (siirtymäsäännös vuonna 2017-2025)*
 • 63-67-vuotiaat
18,798 %

19,968 %

18,798 %

18,80 %

19,70 %

18,80 %

* Yli 53-vuotiaan yrittäjän maksuprosentti tulee voimaan 53-vuotispäivää seuraavan vuoden alusta ja jatkuu sen kalenterivuoden loppuun, jona yrittäjä täyttää 63 vuotta.
YEL-työtulon alaraja 7 799,37 €/v 7 656,26 €/v
YEL-työtulon yläraja 177 125 €/v 173 875 €/v
Työttömyysturva: oikeus Kelan peruspäivärahaan 12 816 €/v 12 576,00 €/v
Yrittäjä voi liittyä työttömyyskassan jäseneksi 12 816 €/v 12 576,00 €/v
Yksityisen työnantajan sairausvakuutusmaksu 2019 2018
Työnantajan sairausvakuutusmaksu (työnantajan sava-maksu) maksetaan Verohallinnolle yhdessä muiden oma-aloitteisten verojen kanssa. Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista. 0,77 % 0,86 %
PALKANSAAJAN JA YRITTÄJÄN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu 2019 2018
palkansaajat % palkasta 1,54 % 1,53 %*
yrittäjät % työtulosta 1,77 % 1,70 %*
etuudensaajat (eläke- ja etuustulo) 1,61 % 1,53 %
Jos palkka- tai työtulon yhteismäärä vähintään 14 282 euroa.
TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT 17–64-vuotiaasta 1,50 % 1,90 %
Yhteensä
Yhteensä
työnantajan
osuus
työntekijän
osuus
2019 2018 2019 2018 2019 2018
2 086 500 euron palkkasummaan asti 2,0 % 2,55 % 0,5 % 0,65 % 1,5 % 1,90 %
2 086 500 euroa ylittävältä osalta 3,55 % 4,50 % 2,05 % 2,60 % 1,5 % 1,90 %
TyEL-vakuutetun osaomistajan palkkasummasta
YEL-vakuuttamisvelvollisilta ei peritä
1,28 % 1,57 % 0,50 % 0,65 % 0,78 % 0,92 %
TYÖTAPATURMAVAKUUTUSMAKSU 2019 2018
Pakollinen kun kalenterivuoden aikana työntekijöillä maksettujen palkkoja yhteissumma on 1 200 euroa (keskimäärin). 0,80 % 0,80 %
RYHMÄHENKIVAKUUTUSMAKSU 2019 2018
Tapaturmavakuutusyhtiö perii tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Maksut vaihtelevat yhtiöittäin (keskimäärin). 0,07 % 0,07 %

Lähde: www.yrittajat.fi